Header Ads

Vận tải hàng hóa tuyến Hà Nội - Nghệ AnVận tải hàng hóa tuyến Hà Nội - Nghệ An

Địa chỉ nhận hàng 01 : Bến xe đoàn 8 - cạnh bến xe Nước Ngầm - số 5 Ngọc Hồi
Địa chỉ nhận hàng 02 : Bãi xe cạnh bệnh viện Nông Nghiệp - Hà Nội - Quốc Lộ 1A - Ngọc Hồi - Thanh Trì - Hà Nội.
Địa chỉ nhận hàng 03: 175 Ngọc Hồi (đang setup)- Thanh Trì - Hà Nội.
Hotline : 090 499 88 42 
Hotline 01: 02438 614 191 
Hotline 02: 02436 814 165 
FB:  https://www.facebook.com/ngoanloithanh 
Website: https://www.ngoanloithanh.com

Không có nhận xét nào